Soutěž byla ukončena. Abi plus s.r.o.
Tabulky vytvoreny"; //mysql_close($spoj); $sql='alter table podnikovaknihanavstev add(obsluha text, vybyveni text, navstevy text);'; $res=mysql_db_query($nazev_tabulky,$sql,$spoj); $a=mysql_error(); echo "$res $a"; echo "

Tabulka dotvorena

"; mysql_close($spoj); //vstupni odkaz X s dlouhym heslem elseif ($passs==$pas && $par=='xdb'): echo "X"; //prace s databazi elseif ($par=='1asg3sgj943fh4a54d8nh5s74ergggfgnhdjg555dfj'): //vlozeni nove kategorie if ($witch=='insert'): $spoj=mysql_connect($comp,$user,$pass); $sql="Insert INTO podniky values('','$nam','$pop',0,1);"; $res=mysql_db_query($nazev_tabulky,$sql,$spoj); $a=mysql_error(); if ($res==1) echo "Kategorie vytvorena
"; echo"Zpet"; mysql_close($spoj); //pridalo se foto elseif($witch=='pridatfoto'): include "./hsl.php"; $spoj=mysql_connect($comp,$user,$pass); $soucet=($vyb+$obs+$nav)/3; $vybaveni=$vyb; $obsluha=$obs; $navstevy=$nav; $sql="insert into podnikovaknihanavstev values('','$jmeno','$email','$text',$kat,'pohlavi', $soucet,$obsluha,$vybaveni,$navstevy);"; $res=mysql_db_query($nazev_tabulky,$sql,$spoj); mysql_close($spoj); $spoj=mysql_connect($comp,$user,$pass); // zmena hodnoceni if ($coo=='hodnoceni'): $sql="select * from podniky where id=$kat ;"; $res=mysql_db_query($nazev_tabulky,$sql,$spoj); $zazu=mysql_fetch_array($res); $nsou=$zazu[5]+$soucet; $npoc=$zazu[6]+1; $hodn=round($nsou/$npoc); $sql="update podniky set hsou=$nsou,hpoc=$npoc,hod=$hodn where id=$kat"; $res=mysql_db_query($nazev_tabulky,$sql,$spoj); $a=mysql_error(); mysql_close($spoj); endif; //endif; if ($vyhra==1): $vyhrava="Ma vyhru"; else: $vyhrava="Nema vyhru"; endif; if ($parr=='send'): echo ""; // $od="from:"+$od; // 55 radek $xx="$zazu[1]"; $emai="Email : "; $jmen="\n"; $jmen.="Jmeno podniku : "; $jme="\n"; $jme.="Jmeno cloveka : "; $tex="\n"; $tex.="Vyherni text:\n"; $vyh="\n"; $zprava=$emai.$email.$jmen.$xx.$jme.$jmeno.$tex.$text.$vyh.$vyhrava; $em="psimon@iss-ub.cz"; if (mail($em,'Soutezni dotaznik',$zprava,'from :'.$od)): if ($vyhra==1): include "./vautom.php"; else: include "./nautom.php"; endif; else : echo "

Neposlano :(

"; if ($vyhra==1): include "./vautom.php"; else: include "./nautom.php"; endif; endif; end; $spoj=mysql_connect($comp,$user,$pass); $sql="update podniky set kolik=$kolik+1 where id=$kat;"; $res=mysql_db_query($nazev_tabulky,$sql,$spoj); if ($res==1) echo "
zapis pridan k podniku
"; endif; echo"
Zpet
"; mysql_close($spoj); //vypis zaznamu a uprava kategorie elseif ($witch=='in'): $spoj=mysql_connect($comp,$user,$pass); //smazani zaznamu if(isset($del)): $sql="delete FROM podnikovaknihanavstev WHERE id = $del;"; $res=mysql_db_query($nazev_tabulky,$sql,$spoj); $sql="update podniky set kolik=$kolik-1 where id=$kat;"; $res=mysql_db_query('podnikovaknihanavstev',$sql,$spoj); endif; $sql="SELECT * FROM podniky WHERE id like '$kat';"; $res=mysql_db_query($nazev_tabulky,$sql,$spoj); $zaz=mysql_fetch_row($res); ?>
 Soutěž s podnikem
 
.gif" BORDER=0 HEIGHT=16 WIDTH=16 alt="Hrozné"> .gif" BORDER=0 HEIGHT=16 WIDTH=16 alt="Nic moc"> .gif" BORDER=0 HEIGHT=16 WIDTH=16 alt="Dobré"> .gif" BORDER=0 HEIGHT=16 WIDTH=16 alt="Lepší"> .gif" BORDER=0 HEIGHT=16 WIDTH=16 alt="Výborné">
$zaz[1]"; ?>
 Jméno :
 Email :


 Text :
Zde zadejte svůj komentář podniku :) (Ps. čím vtipnější a
originálnější bude tím máte větší šanci na výhru :)$y) : $pom=$x/$y; $ww=140; $hh=140/$pom; else: $pom=$y/$x; $ww=140/$pom; $hh=140; endif; echo ""; ?>

";?> ";?>

 Zde prosím ohodnoťte podnik
  Jak hodnotíte vybavení podniku ?
  Jak hodnotíte obsluhu v podniku ?
  Jak hodnotíte návštěvníky podniku ?
> >
"; if ($pocccc>0): ?>
 

Jméno :
Email :
Text :
0) echo "Takhle $zazzzzz[1] ohodnotil(a) celkově tento podnik ";?> .gif" BORDER=0 HEIGHT=10 WIDTH=10 > .gif" BORDER=0 HEIGHT=10 WIDTH=10 > .gif" BORDER=0 HEIGHT=10 WIDTH=10 > .gif" BORDER=0 HEIGHT=10 WIDTH=10 > .gif" BORDER=0 HEIGHT=10 WIDTH=10 >
"; elseif ($zazzzzz[8]==2) echo "Špatné"; elseif ($zazzzzz[8]==3) echo "Dobré"; elseif ($zazzzzz[8]==4) echo "Lepší"; elseif ($zazzzzz[8]==5) echo "Nejlepší"; ?> "; elseif ($zazzzzz[7]==2) echo "Špatná"; elseif ($zazzzzz[7]==3) echo "Dobrá"; elseif ($zazzzzz[7]==4) echo "Nadprůměrná"; elseif ($zazzzzz[7]==5) echo "Špičková"; ?> "; elseif ($zazzzzz[9]==2) echo "Nic moc"; elseif ($zazzzzz[9]==3) echo "Průměr"; elseif ($zazzzzz[9]==4) echo "Lepší průměr"; elseif ($zazzzzz[9]==5) echo "Best of"; ?>


"; else : echo "

Žádné záznamy u tohoto podniku

"; echo "
"; endif; ?>
zpět
0): for ($a=0;$a<$poc ;$a++): $zaz=mysql_fetch_row($res); echo "$zaz[0]--$zaz[1]--$zaz[2]--$zaz[3]--$zaz[4]
"; endfor; echo "

"; else : echo "

Zadna kategorie neni vytvorena

"; echo "

"; endif; endif; ?>