Pronájem produktu

Podmínky pronájmu!

Přístroj není prodáván,
uživateli je poskytován
za progresivní provizi z tržby.
Veškerý servis:
- úhrada autorských poplatků,
- poplatků svazu vydavatelů
- obměna CD titulů dle poptávky
attend.
Provádí majitel přístroje.